Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Regionalt fagmiljø (RFM) – for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Midt-Norge

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9619
#: 359
Publisert til: 2028-02-07 09:13:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. RFM gjev tilbod på fleire område, formidling, forsking, fagutvikling, nettverksarbeid, rådgjeving og undervisning. RFM gjev stønad til prosjekt og utviklingsarbeid som styrker kunnskap og kunnskapsutvikling i regionen, og samarbeider med brukarorganisasjonar, fagfolk, avdelingar og klinikkar i Helseforetaka.

Detaljer


mangler noe