Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved ROP: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9620
#: 455
Publisert til: 2028-02-07 09:13:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Målsettingen med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Detaljer


mangler noe