Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9622
#: 367
Publisert til: 2028-02-07 09:13:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at personer med helseproblemer kommer tilbake til arbeid.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR, ble i 2005 etablert av Stortinget.

Oppdraget er å styrke kompetanseutvikling i hele behandlingskjeden, og få bedre kunnskap om:

  • Målgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering
  • Hva som er best mulig innhold i metodikk for arbeidsrettet rehabilitering
  • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden

Detaljer


mangler noe