Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9624
#: 329
Publisert til: 2027-08-24 22:29:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og problemer i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende. Disse vanskene fører ofte til langvarige sykemeldinger, tidlig uførhet og vanskelige familieforhold.

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men har også informasjonsplikt ovenfor brukere og befolkningen.

Det er et mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt.

Detaljer


mangler noe