Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9629
#: 397
Publisert til: 2034-07-21 16:46:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd av Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF. 

Detaljer


mangler noe