Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9630
#: 448
Publisert til: 2034-07-21 16:39:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer»

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Våre hovedoppgaver er:

  • Forskning og utviklingsarbeid

  • Formidling; undervisning, veiledning

  • Rådgivning

Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner.

Temaene vi arbeider med kan kategoriseres etter følgende inndeling:

  • Vold og overgrep i nære relasjoner

  • Katastrofer, terror og stressmestring

  • Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Detaljer


mangler noe