Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved RHAB: Regionalt kunnskapssenter om habilitering #

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9631
#: 378
Publisert til: 2034-07-21 16:24:00

Beskrivelse

RHAB er en regional ressursenhet for habilitering som arbeider systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling. Målet er å bidra til å sikre kompetanse i spesialisthelsetjenesten og kommunalt, slik at pasienter i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

Detaljer


mangler noe