Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9622
#: 504
Publisert til: 2028-02-07 09:13:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at personer med helseproblemer kommer tilbake til arbeid.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR, ble i 2005 etablert av Stortinget.

Oppdraget er å styrke kompetanseutvikling i hele behandlingskjeden, og få bedre kunnskap om:

  • Målgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering
  • Hva som er best mulig innhold i metodikk for arbeidsrettet rehabilitering
  • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler