Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9630
#: 609
Publisert til: 2034-07-21 16:39:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer»

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Våre hovedoppgaver er:

  • Forskning og utviklingsarbeid

  • Formidling; undervisning, veiledning

  • Rådgivning

Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner.

Temaene vi arbeider med kan kategoriseres etter følgende inndeling:

  • Vold og overgrep i nære relasjoner

  • Katastrofer, terror og stressmestring

  • Tvungen migrasjon og flyktninghelse


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler