Oversikt over psykisk hjelp

Austrheim

By Frokor [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

hva hjelper

Kompetansemiljø

Det finnes ulike komptansesentre og kompetansemiljø som bidrar med enten kunnskapsutvikling eller veiledning til hjelpetjenestene i forhold til å gi barn og unge god hjelp for funksjonshemming, lærevansker, ADHD og autisme. Les mer...

info

Mer informasjon

Gå inn på lenkene under for å få mer informasjon om det enkelte kompetansemiljøet. Flere kompetansemiljøer kan støtte kommuner eller andre tjenester med kompetanseheving. De har også nyttig informasjon på sine nettsider.

email

Send tips!

Kjenner du til kompetansemiljø som ikke er oppført her,

Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler