Oversikt over psykisk hjelp

Bykle

By Graham Lewis (Scenery above Hovden) [CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons

hva hjelper

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen nettbaserte kurs er rettet imot helsepersonell, andre imot brukere og pårørende.

 Andre typer hjelp

noe som mangler