Oversikt over psykisk hjelp

Hægebostad

By Sjaak Kempe (20110806 19 Sveindal) [CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons

hva hjelper

Hjelp ved bekymring for barn

Det kan være flere grunner til at du er bekymret for et barn, og en slik bekymring vokser gjerne over tid. Ikke vær alene med bekymringen din. Er det grunn til å tro at barnet kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep har du plikt til å melde bekymring til barnevernet.

 Andre typer hjelp

noe som mangler