Oversikt over psykisk hjelp

Hattfjelldal

Богдан Митронов-Слоб… [CC BY 3.0 ], via Wikimedia Commons

hva hjelper

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB). Les mer...

info

Mer informasjon

Følgende dokumenter gir nyttig informasjon:
Hjelp til deg med rusmiddelproblemer
Tilbud for pårørende psykisk helse og rus

email

Send tips!

Har du tips til forbedring av denne siden,

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 2 treff for søkeord "Hattfjelldal" i kategori "Rus og avhengighet"
helsenorge_en_logo

Helsenorge 800Helse

Spesialisthelsetjeneste

Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler