Oversikt over psykisk hjelp

Herøy (Møre og Romsdal)

Bilde: Ranveig, Wikimedia Commons (CC-BY 2.0)

hva hjelper

Mestringstilbud

Det finnes ulike mestrings- og selvhjelpstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

 Andre typer hjelp

noe som mangler