Oversikt over psykisk hjelp

Herøy (Møre og Romsdal)

Bilde: Ranveig, Wikimedia Commons (CC-BY 2.0)

hva hjelper

Vold i nære relasjoner

Vold handler om å skade, smerte, skremme eller krenke andre. Vold i nære relasjoner omfatter voldsbruk utøvd mot partner, barn, og andre familiemedlemmer. Det å være vitne til vold er også å være utsatt. Les mer...

info

Mer informasjon

Ulike aktører tilbyr hjelp eller har et ansvar for å gripe inn ved vold eller mistanke om vold. Du finner en god oversikt på:
Din utvei - nasjonal veiviser ved vold og overgrep 

email

Send tips!

Har du tips til hvordan vi kan forbedre nettsiden?


noe som mangler