Oversikt over psykisk hjelp

Hitra

(Tidl. Hitra og Snillfjord)

By GuoJunjun [CC BY-SA 3.0 no], from Wikimedia Commons

hva hjelper

Vold i nære relasjoner

Vold handler om å skade, smerte, skremme eller krenke andre. Vold i nære relasjoner omfatter voldsbruk utøvd mot partner, barn, og andre familiemedlemmer. Det å være vitne til vold er også å være utsatt.

 Andre typer hjelp

noe som mangler