Oversikt over psykisk hjelp

Marker

By Vidariv [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons

hva hjelper

Hjelp for søvnvansker

Har du problemer med søvnen, så finnes det selvhjelpsmateriell som potensielt kan hjelpe. Noen kommuner tilbyr søvnkurs. For alvorlige søvnproblemer kan det være nødvendig med behandling. Les mer om søvnvansker

info

Mer informasjon

Her kan du lese mer om hva som hjelper ved søvnproblemer:
Behandling av søvnproblemer
Selvhjelp ved søvnvansker

email

Send tips!

Har du tips til hjelpetilbud for søvnvansker som ikke er oppført her?


Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 5 treff for søkeord "Marker" i kategori "Livsstil, kosthold, og søvn"

Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler