Oversikt over psykisk hjelp

Nesodden

By Chell Hill [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

hva hjelper

Hjelp til en sunnere livsstil

Psykiske helseutfordringer og livsstilsutfordringer henger ofte tett sammen. For mange vil det å få hjelp til en sunnere livsstil bidra til både bedre fysisk og psykisk helse. Les mer...

info

Mer informasjon

Mange kommuner har en frisklivsentral, og/eller egne mestringsenheter som kan gi god hjelp. Finner du ikke slike tilbud i din kommune? Da kan det være lurt å kontakte kommunen for å høre mer om hvilken hjelp de kan gi.

email

Send tips!

Har du tips til hjelpetilbud rettet imot en sunnere livsstil?


Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 1 treff for søkeord "Nesodden" i kategori "Livsstil, kosthold, og søvn"

Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler