Oversikt over psykisk hjelp

Rauma

By Kallerna [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

hva hjelper

Hjelpetelefoner og chatter

Det finnes mange hjelpetelefon og chattetjenester hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med. Les mer...

info

Mer informasjon

Følgende tjenester er relevante for:
Livskriser
Råd og informasjon om å få hjelp i psykisk helsevern

email

Send tips!

Kjenner du til hjelpetelefoner og chatter som ikke er oppført her,

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 22 treff for søkeord "Rauma (Møre og Romsdal)" i kategori "Psykiske problemer"

Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler