Oversikt over psykisk hjelp

Sørfold

By Paul Berzinn (Hamaroy kommune) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

hva hjelper

Mestringstilbud

Det finnes ulike mestrings- og selvhjelpstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.

 Andre typer hjelp

noe som mangler