Oversikt over psykisk hjelp

Tana (Finnmark)

By BishkekRocks [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

hva hjelper

Sinnemestringstilbud

Har problemer rundt sinne skaper utrygghet, uforutsigbarhet og belastninger for familie og nettverk, så bør man søke hjelp for problemene. Les mer...

info

Mer informasjon

Ulike aktører gir sinnemestringstilbud:
Familievernkontorene
Alternativ til vold-stiftelsen
Brøset (St. Olavs Hospital). Gir opplæring rundt Brøsetmodellen for sinnemestring.

email

Send tips!

Kjenner du til sinnemestringstilbud som ikke er oppført her,

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 6 treff for søkeord "Tana (Finnmark)" i kategori "Parforhold og familie"

Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…

noe som mangler