hva hjelper

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse og omfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger. Det finnes hjelpetilbud som er særlig rettet imot mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

 Andre typer hjelp

noe som mangler