Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 352 treff for søkeord "Nes (Buskerud)"
Tittel Kategori Sted
NYEndringsagenter som metode i arbeidet mot negativ sosial kontroll, kjønnslemlestrelse og tvangsekteskap*

Endringsagenter som metode i arbeidet mot negativ sosial kontroll, kjønnslemlestrelse og tvangsekteskap*

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
NYSeminar om diskriminering og helse*

Seminar om diskriminering og helse*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYKurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne*

Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYSamtaler med familier i eksil / familiegjenforening i eksil. Veiledningsworkshop*

Samtaler med familier i eksil / familiegjenforening i eksil. Veiledningsworkshop*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYVIVAT's kurslederkurs for kurset førstehjelp ved selvmordsfare*

VIVAT's kurslederkurs for kurset førstehjelp ved selvmordsfare*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYNår alarmen går. Fokus på hjelperrollen under krisehendelser*

Når alarmen går. Fokus på hjelperrollen under krisehendelser*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYFagdag om selvmordsforebygging*

Fagdag om selvmordsforebygging*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYInternasjonal konferanse om Narrativ Eksponeringsterapi (NET)*

Internasjonal konferanse om Narrativ Eksponeringsterapi (NET)*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYFagdag om selvmordsforebygging*

Fagdag om selvmordsforebygging*

Steinkjer
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYFagdag om selvmordsforebygging*

Fagdag om selvmordsforebygging*

Ålesund
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYLEITER-3 Administrering og tolkning*

LEITER-3 Administrering og tolkning*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYWAIS-IV Tolkning og rapportering*

WAIS-IV Tolkning og rapportering*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYWPPSI-IV Tolkning og rapportering*

WPPSI-IV Tolkning og rapportering*

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
NYWPPSI-IV Tolkning og rapportering*

WPPSI-IV Tolkning og rapportering*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYMot til å se – evne til å handle 2020*

Mot til å se – evne til å handle 2020*

Stavanger
Kurs / opplæringVestlandet
NYIntroduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi*

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi*

Arendal
Kurs / opplæringSørlandet
NYKognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer*

Kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYKognitiv terapi for leger og psykologer*

Kognitiv terapi for leger og psykologer*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYMentaliseringsbasert individualterapi (MBT-I) 2020 - opplæring*

Mentaliseringsbasert individualterapi (MBT-I) 2020 - opplæring*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYMentaliseringsbasert gruppeterapi 2020 - opplæring*

Mentaliseringsbasert gruppeterapi 2020 - opplæring*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYPersonlighet og personlighetsforstyrrelser. En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis*

Personlighet og personlighetsforstyrrelser. En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYIntroduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)*

Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYNUBU-konferansen. Mangfold og inkludering – Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge*

NUBU-konferansen. Mangfold og inkludering – Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYSøvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling*

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling*

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
NYKurs og konferanser om søvn og søvnvansker*

Kurs og konferanser om søvn og søvnvansker*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
NYKjærlighet & Grenser, instruktøropplæring*

Kjærlighet & Grenser, instruktøropplæring*

Porsgrunn
Kurs / opplæringSørlandet
NYBasiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk*

Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk*

Sandefjord
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet
NYRecovery og samarbeid*

Recovery og samarbeid*

Sandefjord
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet
NYFagdag om pårørende til rusavhengige og psykisk syke*

Fagdag om pårørende til rusavhengige og psykisk syke*

Sandefjord
Kurs / opplæringSørlandet
NYBarnet & Rusen 2019*

Barnet & Rusen 2019*

Sandefjord
Kurs / opplæringSørlandet
NYNasjonal barnevernskonferanse*

Nasjonal barnevernskonferanse*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYUngdomskonferansen 2019*

Ungdomskonferansen 2019*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYPå kryss og tvers for barnet. Fagdag om foreldretvister*

På kryss og tvers for barnet. Fagdag om foreldretvister*

Tønsberg
Kurs / opplæringØstlandet
NYKonferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn*

Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYMenn som har utøvd voldtekt i parforhold*

Menn som har utøvd voldtekt i parforhold*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NYStabilisering av pasienter med dissosiative lidelser*

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYBli sertifisert i PREP-samlivskurset 2020*

Bli sertifisert i PREP-samlivskurset 2020*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYDifferensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser*

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYKartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D*

Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYBli sertifisert i PREP-samlivskurset 2019*

Bli sertifisert i PREP-samlivskurset 2019*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYInnføring i #psyktnormalt - undervisningsmateriell om psykisk helse for ungdomsskolen*

Innføring i #psyktnormalt - undervisningsmateriell om psykisk helse for ungdomsskolen*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYModum Bad-konferansen 2019. Hva er gode tiltak for best mulig inkludering av mennesker med relasjonstraumer?*

Modum Bad-konferansen 2019. Hva er gode tiltak for best mulig inkludering av mennesker med relasjonstraumer?*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYPar-sjekk. Opplæringskurs*

Par-sjekk. Opplæringskurs*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
NYRuskonferansen i Østfold #

Ruskonferansen i Østfold #

Sarpsborg
Kurs / opplæringØstlandet
NYFlyktninghelse. Bedre kunnskap - god praksis*

Flyktninghelse. Bedre kunnskap - god praksis*

Fredrikstad
Kurs / opplæringØstlandet
NYKjærlighet og Grenser, opplæringskurs*

Kjærlighet og Grenser, opplæringskurs*

Stjørdal
Kurs / opplæringMidt-Norge
NYOverdose-konferansen 2019*

Overdose-konferansen 2019*

Stavanger
Kurs / opplæringVestlandet
ADHD Norges jubileumskonferanse*

ADHD Norges jubileumskonferanse*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Kirkens SOS: Svartjeneste*

Kirkens SOS: Svartjeneste*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Mestringskurs ved bipolar lidelse*

Mestringskurs ved bipolar lidelse*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Nettros. Pårørendegruppe ved spiseforstyrrelse*

Nettros. Pårørendegruppe ved spiseforstyrrelse*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Ivareta. Pårørende berørt av rus

Ivareta. Pårørende berørt av rus

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Kurstilbud om psykologisk behandling. Akerselvapsykologene*

Kurstilbud om psykologisk behandling. Akerselvapsykologene*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Sinnemestringstilbud gjennom videosamtaler*

Sinnemestringstilbud gjennom videosamtaler*

Frivillige / ideelle tilbud
Parforhold og familie---
Likemannstilbud i Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Likemannstilbud i Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Eksterne oversikter
Belastende livssituasjon---
Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Kirkens SOS - chat*

Kirkens SOS - chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Mamma mia. Selvhjelpsprogram på nett*

Mamma mia. Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Onlinepsykologene. Privat psykologtilbud på nett*

Onlinepsykologene. Privat psykologtilbud på nett*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Nettkurs ved stress / smerter. Psykomotorisk fysioterapi. Tveters fysioterapi*

Nettkurs ved stress / smerter. Psykomotorisk fysioterapi. Tveters fysioterapi*

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole. Buskerud #

Mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole. Buskerud #

Belastende livssituasjon---
Hilde Aarskog: Videosamtaler og -terapi*

Hilde Aarskog: Videosamtaler og -terapi*

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
PIO-Ung chat*

PIO-Ung chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Senter mot incest og seksuelle overgrep. Landsoversikt*

Senter mot incest og seksuelle overgrep. Landsoversikt*

Eksterne oversikter
Belastende livssituasjon---
iFightDepression*

iFightDepression*

Psykiske problemer---
Landsforbundet for etterlatte etter selvmord (LEVE). Buskerud #

Landsforbundet for etterlatte etter selvmord (LEVE). Buskerud #

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). Buskerud #

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). Buskerud #

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Ivareta. Pårørende berørt av rus - Pårørendetelefonen: 800 40 567*

Ivareta. Pårørende berørt av rus - Pårørendetelefonen: 800 40 567*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Autismeforeningen. Buskerud #

Autismeforeningen. Buskerud #

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
ADHD Norge. Buskerud #

ADHD Norge. Buskerud #

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Rusfri Oppvekst*

Rusfri Oppvekst*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste*

Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste*

Kompetansetjenester
Lærevansker---
Pårørendealliansen*

Pårørendealliansen*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Hjelpelinjen for pårørende: 90 90 48 48*

Hjelpelinjen for pårørende: 90 90 48 48*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Villmarksterapi. Hjelp til ungdom som sliter med ulike psykiske vansker*

Villmarksterapi. Hjelp til ungdom som sliter med ulike psykiske vansker*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Angstringen. Selvhjelpsgrupper*

Angstringen. Selvhjelpsgrupper*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Likemannstilbud i A-larm*

Likemannstilbud i A-larm*

Rus og avhengighet---
Seksjon for personlighetspsykiatri. Oslo #

Seksjon for personlighetspsykiatri. Oslo #

Spesialisthelsetjeneste
Psykiske problemer---
RASP: Regional seksjon spiseforstyrrelser. Sørøst-Norge #

RASP: Regional seksjon spiseforstyrrelser. Sørøst-Norge #

Spesialisthelsetjeneste
Psykiske problemer---
Barnas stasjon. Tilbud til småbarnsfamilier i en utsatt situasjon. Drammen-Lier #

Barnas stasjon. Tilbud til småbarnsfamilier i en utsatt situasjon. Drammen-Lier #

Frivillige / ideelle tilbud
Parforhold og familie---
Ferie for alle. Røde Kors*

Ferie for alle. Røde Kors*

Frivillige / ideelle tilbud
Parforhold og familie---
Avlastningstilbud i kommunen*

Avlastningstilbud i kommunen*

Kommunale tilbud
Psykiske problemer---
Aktiviteter og sosiale treff. Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)*

Aktiviteter og sosiale treff. Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Aktiviteter og sosiale treff. Mental Helse*

Aktiviteter og sosiale treff. Mental Helse*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Aktiviteter og sosiale treff. Autismeforeningen*

Aktiviteter og sosiale treff. Autismeforeningen*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Aktiviteter og sosiale treff. ADHD Norge*

Aktiviteter og sosiale treff. ADHD Norge*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Kompasset. Hjelp til deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer. Oslo #

Kompasset. Hjelp til deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer. Oslo #

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Fosterhjemstjenester i Norge*

Fosterhjemstjenester i Norge*

Eksterne oversikter
Parforhold og familie---
Selvhjelpsprogram imot kortvarige søvnvansker*

Selvhjelpsprogram imot kortvarige søvnvansker*

Frivillige / ideelle tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Selvhjelpsprogram imot langvarige søvnvansker*

Selvhjelpsprogram imot langvarige søvnvansker*

Frivillige / ideelle tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Selvhjelpsprogram imot rødming*

Selvhjelpsprogram imot rødming*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot presentasjonsangst*

Selvhjelpsprogram imot presentasjonsangst*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot fobier*

Selvhjelpsprogram imot fobier*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot helseangst*

Selvhjelpsprogram imot helseangst*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot flyskrekk*

Selvhjelpsprogram imot flyskrekk*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot panikkangst*

Selvhjelpsprogram imot panikkangst*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot sosial angst*

Selvhjelpsprogram imot sosial angst*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram imot depresjon*

Selvhjelpsprogram imot depresjon*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Din psykolog - finn en privat psykolog som passer deg*

Din psykolog - finn en privat psykolog som passer deg*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Anonyme alkoholikere. Selvhjelpsgrupper*

Anonyme alkoholikere. Selvhjelpsgrupper*

Eksterne oversikter
Rus og avhengighet---

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter