psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Asker

By Simenss [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 387 treff for søkeord "asker"
Tittel Kategori Sted
Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne

Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne

Skien
Kurs / opplæringØstlandet
Kveldskurs: Barna som utfordrer oss

Kveldskurs: Barna som utfordrer oss

Harstad
Kurs / opplæringNord-Norge
Kveldskurs: Barna som utfordrer oss

Kveldskurs: Barna som utfordrer oss

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Livsmestring og små barn

Livsmestring og små barn

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Livsmestring og små barn

Livsmestring og små barn

Molde
Kurs / opplæringMidt-Norge
Barn og seksualitet / seksuelle overgrep mot barn

Barn og seksualitet / seksuelle overgrep mot barn

Furnes
Kurs / opplæringØstlandet
Barn og seksualitet / seksuelle overgrep mot barn

Barn og seksualitet / seksuelle overgrep mot barn

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Opplæring i risikovurderingsverktøyet SARA-V3

Opplæring i risikovurderingsverktøyet SARA-V3

Svolvær
Kurs / opplæringNord-Norge
Fagdag om negativ sosial kontroll

Fagdag om negativ sosial kontroll

Svolvær
Kurs / opplæringNord-Norge
Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner

Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner

Tromsø
Kurs / opplæringNord-Norge
TRYGG – et program for å vaksinere kommunen mot vold

TRYGG – et program for å vaksinere kommunen mot vold

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Traumebevisst omsorg på institusjon. For barnevern

Traumebevisst omsorg på institusjon. For barnevern

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Traumebehandling i Vest. For DPS og psykisk helsetjeneste

Traumebehandling i Vest. For DPS og psykisk helsetjeneste

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Sinnemestringsmodellen Brøset. Utdanningsprogram

Sinnemestringsmodellen Brøset. Utdanningsprogram

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring. Forebygge voldelig ekstremisme

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring. Forebygge voldelig ekstremisme

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Kriseteamskolen

Kriseteamskolen

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Kursdager om traumer. For psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og barnevern

Kursdager om traumer. For psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og barnevern

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Kompetanseheving for helsestasjon. Vold, seksuelle overgrep, og omsorgssvikt

Kompetanseheving for helsestasjon. Vold, seksuelle overgrep, og omsorgssvikt

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Kompetanseheving for svangerskapsomsorgen. Vold og traumer

Kompetanseheving for svangerskapsomsorgen. Vold og traumer

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Hjelp til å starte opp tverrfaglig konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Hjelp til å starte opp tverrfaglig konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Livet på timeplanen. Forebygging av selvmord / selvskading i skolen

Livet på timeplanen. Forebygging av selvmord / selvskading i skolen

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Alderdom med trygghet. Kompetanseheving for hjemmetjeneste / sykehjem

Alderdom med trygghet. Kompetanseheving for hjemmetjeneste / sykehjem

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Avdekking - hva så? Kompetanseheving for barnevern

Avdekking - hva så? Kompetanseheving for barnevern

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Rustiltak i kommunen*

Rustiltak i kommunen*

Kommunale tilbud
Rus og avhengighet---
Kriseledelse i en ny tid. Mai 2020*

Kriseledelse i en ny tid. Mai 2020*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne*

Grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Traumebevisst skole*

Traumebevisst skole*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Grunnkurs om traumesensitivt arbeid med barn og unge*

Grunnkurs om traumesensitivt arbeid med barn og unge*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Salg og bytte av seksuelle tjenester, prostitusjon i dag*

Salg og bytte av seksuelle tjenester, prostitusjon i dag*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
CAMS - Collaborative Assessment and Management of Suicidality. Verktøy ved selvmordsfare. Jan 2020*

CAMS - Collaborative Assessment and Management of Suicidality. Verktøy ved selvmordsfare. Jan 2020*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
CAMS - Collaborative Assessment and Management of Suicidality. Verktøy ved selvmordsfare. November*

CAMS - Collaborative Assessment and Management of Suicidality. Verktøy ved selvmordsfare. November*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Stabiliseringsarbeid med traumatiserte voksne*

Stabiliseringsarbeid med traumatiserte voksne*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer*

Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Opplæring i SMART (Sensory Motor Arousal Regulation Treatment). Utviklingstraumer barn og unge*

Opplæring i SMART (Sensory Motor Arousal Regulation Treatment). Utviklingstraumer barn og unge*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Grunnkurs i behandling av traumer og suicidalitet hos voksne i døgnavdeling*

Grunnkurs i behandling av traumer og suicidalitet hos voksne i døgnavdeling*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Hva hjelper når krisen rammer? November*

Hva hjelper når krisen rammer? November*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Videregående kurs i traumeforståelse*

Videregående kurs i traumeforståelse*

Kristiansand
Kurs / opplæringSørlandet
Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne*

Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Samtaler med familier i eksil / familiegjenforening i eksil. Veiledningsworkshop*

Samtaler med familier i eksil / familiegjenforening i eksil. Veiledningsworkshop*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
VIVAT's kurslederkurs for kurset førstehjelp ved selvmordsfare*

VIVAT's kurslederkurs for kurset førstehjelp ved selvmordsfare*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
Når alarmen går. Fokus på hjelperrollen under krisehendelser*

Når alarmen går. Fokus på hjelperrollen under krisehendelser*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
Fagdag om selvmordsforebygging*

Fagdag om selvmordsforebygging*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
Internasjonal konferanse om Narrativ Eksponeringsterapi (NET)*

Internasjonal konferanse om Narrativ Eksponeringsterapi (NET)*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
Fagdag om selvmordsforebygging*

Fagdag om selvmordsforebygging*

Steinkjer
Kurs / opplæringMidt-Norge
LEITER-3 Administrering og tolkning*

LEITER-3 Administrering og tolkning*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
WAIS-IV Tolkning og rapportering*

WAIS-IV Tolkning og rapportering*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
WPPSI-IV Tolkning og rapportering*

WPPSI-IV Tolkning og rapportering*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Mot til å se – evne til å handle 2020*

Mot til å se – evne til å handle 2020*

Stavanger
Kurs / opplæringVestlandet
Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi*

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi*

Arendal
Kurs / opplæringSørlandet
Kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer*

Kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Mentaliseringsbasert individualterapi (MBT-I) 2020 - opplæring*

Mentaliseringsbasert individualterapi (MBT-I) 2020 - opplæring*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Mentaliseringsbasert gruppeterapi 2020 - opplæring*

Mentaliseringsbasert gruppeterapi 2020 - opplæring*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Personlighet og personlighetsforstyrrelser. En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis*

Personlighet og personlighetsforstyrrelser. En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)*

Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
NUBU-konferansen. Mangfold og inkludering – Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge*

NUBU-konferansen. Mangfold og inkludering – Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling*

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling*

Bergen
Kurs / opplæringVestlandet
Kurs og konferanser om søvn og søvnvansker*

Kurs og konferanser om søvn og søvnvansker*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Kjærlighet & Grenser, instruktøropplæring*

Kjærlighet & Grenser, instruktøropplæring*

Porsgrunn
Kurs / opplæringSørlandet
Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk*

Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk*

Sandefjord
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet
Recovery og samarbeid*

Recovery og samarbeid*

Sandefjord
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet
Nasjonal barnevernskonferanse*

Nasjonal barnevernskonferanse*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Ungdomskonferansen 2019*

Ungdomskonferansen 2019*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
På kryss og tvers for barnet. Fagdag om foreldretvister*

På kryss og tvers for barnet. Fagdag om foreldretvister*

Tønsberg
Kurs / opplæringØstlandet
Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn*

Konferanse om vold og overgrep mot sped- og småbarn*

Trondheim
Kurs / opplæringMidt-Norge
Menn som har utøvd voldtekt i parforhold*

Menn som har utøvd voldtekt i parforhold*

Oslo
Kurs / opplæringØstlandet
Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser*

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Bli sertifisert i PREP-samlivskurset 2020*

Bli sertifisert i PREP-samlivskurset 2020*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser*

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D*

Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Bli sertifisert i PREP-samlivskurset 2019*

Bli sertifisert i PREP-samlivskurset 2019*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Innføring i #psyktnormalt - undervisningsmateriell om psykisk helse for ungdomsskolen*

Innføring i #psyktnormalt - undervisningsmateriell om psykisk helse for ungdomsskolen*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Modum Bad-konferansen 2019. Hva er gode tiltak for best mulig inkludering av mennesker med relasjonstraumer?*

Modum Bad-konferansen 2019. Hva er gode tiltak for best mulig inkludering av mennesker med relasjonstraumer?*

Modum
Kurs / opplæringØstlandet
Ruskonferansen i Østfold #

Ruskonferansen i Østfold #

Sarpsborg
Kurs / opplæringØstlandet
Flyktninghelse. Bedre kunnskap - god praksis*

Flyktninghelse. Bedre kunnskap - god praksis*

Fredrikstad
Kurs / opplæringØstlandet
Kjærlighet og Grenser, opplæringskurs*

Kjærlighet og Grenser, opplæringskurs*

Stjørdal
Kurs / opplæringMidt-Norge
Kirkens SOS: Svartjeneste*

Kirkens SOS: Svartjeneste*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Mestringskurs ved bipolar lidelse*

Mestringskurs ved bipolar lidelse*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Nettros. Pårørendegruppe ved spiseforstyrrelse*

Nettros. Pårørendegruppe ved spiseforstyrrelse*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Ivareta. Pårørende berørt av rus

Ivareta. Pårørende berørt av rus

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Kurstilbud om psykologisk behandling. Akerselvapsykologene*

Kurstilbud om psykologisk behandling. Akerselvapsykologene*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Sinnemestringstilbud gjennom videosamtaler*

Sinnemestringstilbud gjennom videosamtaler*

Frivillige / ideelle tilbud
Parforhold og familie---
Likemannstilbud i Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Likemannstilbud i Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Eksterne oversikter
Belastende livssituasjon---
Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Organisasjonen for barnevernsforeldre*

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Kirkens SOS - chat*

Kirkens SOS - chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Mamma mia. Selvhjelpsprogram på nett*

Mamma mia. Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Onlinepsykologene. Privat psykologtilbud på nett*

Onlinepsykologene. Privat psykologtilbud på nett*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Nettkurs ved stress / smerter. Psykomotorisk fysioterapi. Tveters fysioterapi*

Nettkurs ved stress / smerter. Psykomotorisk fysioterapi. Tveters fysioterapi*

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole. Akershus #

Mobbeombud for barn og unge i barnehage og grunnskole. Akershus #

Belastende livssituasjon---
Hilde Aarskog: Videosamtaler og -terapi*

Hilde Aarskog: Videosamtaler og -terapi*

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
PIO-Ung chat*

PIO-Ung chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Senter mot incest og seksuelle overgrep. Landsoversikt*

Senter mot incest og seksuelle overgrep. Landsoversikt*

Eksterne oversikter
Belastende livssituasjon---
iFightDepression*

iFightDepression*

Psykiske problemer---
We shall overcome (WSO). Akershus #

We shall overcome (WSO). Akershus #

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Landsforbundet for etterlatte etter selvmord (LEVE). Akershus #

Landsforbundet for etterlatte etter selvmord (LEVE). Akershus #

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). Asker

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). Asker

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Ivareta. Pårørende berørt av rus - Pårørendetelefonen: 800 40 567*

Ivareta. Pårørende berørt av rus - Pårørendetelefonen: 800 40 567*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Autismeforeningen. Akershus #

Autismeforeningen. Akershus #

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
ADHD Norge. Akershus #

ADHD Norge. Akershus #

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Rusfri Oppvekst*

Rusfri Oppvekst*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Axon-klinikken. Behandling av depresjon og kroniske smerter. Oslo*

Axon-klinikken. Behandling av depresjon og kroniske smerter. Oslo*

Private tilbud
Psykiske problemer---

mangler noe

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter