psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Holmestrand

(tidl. Hof, Holmestrand og Sande)

By Helga [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 257 treff for søkeord "holmestrand"
Tittel Kategori Sted
Selvhjelpsprogram imot depresjon*

Selvhjelpsprogram imot depresjon*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Samtaleverkstedet. Østlandet

Samtaleverkstedet. Østlandet

Private tilbud
Parforhold og familie---
Din psykolog - finn en privat psykolog som passer deg*

Din psykolog - finn en privat psykolog som passer deg*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Lærings- og mestringssenter. Vestre Viken #

Lærings- og mestringssenter. Vestre Viken #

Spesialisthelsetjeneste
Psykiske problemer---
Lærings- og mestringssenter. Tønsberg #

Lærings- og mestringssenter. Tønsberg #

Spesialisthelsetjeneste
Psykiske problemer---
Lærings- og mestringssenter. Ahus #

Lærings- og mestringssenter. Ahus #

Spesialisthelsetjeneste
Psykiske problemer---
Anonyme alkoholikere. Selvhjelpsgrupper*

Anonyme alkoholikere. Selvhjelpsgrupper*

Eksterne oversikter
Rus og avhengighet---
Frivilligsentraler i Norge*

Frivilligsentraler i Norge*

Eksterne oversikter
Parforhold og familie---
Avtalespesialister. Privat psykiater med refusjonsavtale*

Avtalespesialister. Privat psykiater med refusjonsavtale*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Dopingkontakten. Chat, telefon og svartjeneste*

Dopingkontakten. Chat, telefon og svartjeneste*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Stø kurs. Traumeforståelse og behandling*

Stø kurs. Traumeforståelse og behandling*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Mental Helse Ungdom*

Mental Helse Ungdom*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Kurs og konferanser. Forebygging.no*

Kurs og konferanser. Forebygging.no*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Kurs og konferanser. KoRus Øst #

Kurs og konferanser. KoRus Øst #

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid*

Videreutdanning i psykisk helsearbeid*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
E-læring for individuell plan*

E-læring for individuell plan*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Vold og seksuelle overgrep mot barn*

Vold og seksuelle overgrep mot barn*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Russekampanjen*

Russekampanjen*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Forskrivning av vanedannende medisiner*

Forskrivning av vanedannende medisiner*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Den vanskelige samtalen*

Den vanskelige samtalen*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
E-læringskurs om traumeforståelse og behandling*

E-læringskurs om traumeforståelse og behandling*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Kolon. Nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg*

Kolon. Nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Autismespekter-forstyrrelse hos personer med utviklingshemming*

Autismespekter-forstyrrelse hos personer med utviklingshemming*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Finn sorggruppe der du bor (ekstern oversikt)*

Finn sorggruppe der du bor (ekstern oversikt)*

Eksterne oversikter
Belastende livssituasjon---
Kurs ved Modum Bad - Kildehuset*

Kurs ved Modum Bad - Kildehuset*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Avtalespesialister. Privat psykolog med refusjonsavtale*

Avtalespesialister. Privat psykolog med refusjonsavtale*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Finn en privat psykolog*

Finn en privat psykolog*

Private tilbud
Psykiske problemer---
ADHD-veilederen. Hjelper deg til å hjelpe dine barn*

ADHD-veilederen. Hjelper deg til å hjelpe dine barn*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Lifekeys. Online privat psykolog der du er*

Lifekeys. Online privat psykolog der du er*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Slutte å røyke? Selvhjelpsprogram på nett*

Slutte å røyke? Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Rus og avhengighet---
Balance: Drikke mindre. Selvhjelpsprogram på nett*

Balance: Drikke mindre. Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Rus og avhengighet---
Mindre krangel. Selvhjelpsprogram på nett*

Mindre krangel. Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Parforhold og familie---
Bli trygge foreldre. Selvhjelpsprogram på nett*

Bli trygge foreldre. Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Parforhold og familie---
Bedre humør. Selvhjelpsprogram på nett*

Bedre humør. Selvhjelpsprogram på nett*

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Kurs ved Stiftelsen Tryggere*

Kurs ved Stiftelsen Tryggere*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Få bedre søvn

Få bedre søvn

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Sorggruppe. Holmestrand

Sorggruppe. Holmestrand

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
PMTO-tilbud i hele landet*

PMTO-tilbud i hele landet*

Eksterne oversikter
Parforhold og familie---
Psykologkontoret i Holmestrand

Psykologkontoret i Holmestrand

Private tilbud
Psykiske problemer---
Forandringsfabrikken*

Forandringsfabrikken*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Behandlingstilbud ved Modum Bad (nasjonalt tilbud)*

Behandlingstilbud ved Modum Bad (nasjonalt tilbud)*

Spesialisthelsetjeneste
Psykiske problemer---
PREP-kurs i Norge*

PREP-kurs i Norge*

Eksterne oversikter
Parforhold og familie---
Likemannstilbud i ADHD Norge*

Likemannstilbud i ADHD Norge*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
ADHD Norge*

ADHD Norge*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
We shall overcome (WSO)*

We shall overcome (WSO)*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
A-larm Norge. Bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet*

A-larm Norge. Bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Selvhjelpsgrupper i Norge*

Selvhjelpsgrupper i Norge*

Eksterne oversikter
Psykiske problemer---
Overvinn panikkanfall og panikklidelse*

Overvinn panikkanfall og panikklidelse*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Overvinn blod- og sprøytefobi*

Overvinn blod- og sprøytefobi*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Selvhjelpsprogram alkohol*

Selvhjelpsprogram alkohol*

Kompetansetjenester
Rus og avhengighet---
Nettbasert kurs ved lærevansker*

Nettbasert kurs ved lærevansker*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
E-læringskurs i selvmordsrisiko-vurdering*

E-læringskurs i selvmordsrisiko-vurdering*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)*

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Spiseforstyrrelsesforeningen*

Spiseforstyrrelsesforeningen*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
ProLAR. Nasjonalt forbund for folk i LAR*

ProLAR. Nasjonalt forbund for folk i LAR*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
LAR-Nett Norge*

LAR-Nett Norge*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Barn av rusmisbrukere*

Barn av rusmisbrukere*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Anonyme alkoholikere*

Anonyme alkoholikere*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Anonyme narkomane*

Anonyme narkomane*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Chat med LFSS (selvmord og selvskading)*

Chat med LFSS (selvmord og selvskading)*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading (LFSS)*

Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading (LFSS)*

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Landsforeningen for barnevernsbarna*

Landsforeningen for barnevernsbarna*

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Landsforeningen mot seksuelle overgrep*

Landsforeningen mot seksuelle overgrep*

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Aurora. Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer*

Aurora. Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Norsk Tourette Forening*

Norsk Tourette Forening*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Dysleksi Norge*

Dysleksi Norge*

Frivillige / ideelle tilbud
Lærevansker---
Ananke. OCD-foreningen*

Ananke. OCD-foreningen*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Bli kvitt stress. Nettbasert kurs

Bli kvitt stress. Nettbasert kurs

Private tilbud
Livsstil, kosthold, og søvn---
Samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Hele landet*

Samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Hele landet*

Eksterne oversikter
Parforhold og familie---
Sinnemestring. Behandlingstilbud i hele landet*

Sinnemestring. Behandlingstilbud i hele landet*

Eksterne oversikter
Parforhold og familie---
Din utvei. Hjelpetilbud ved vold og overgrep (ekstern oversikt)*

Din utvei. Hjelpetilbud ved vold og overgrep (ekstern oversikt)*

Eksterne oversikter
Belastende livssituasjon---
Fjernbasert behandling av spilleavhengighet*

Fjernbasert behandling av spilleavhengighet*

Spesialisthelsetjeneste
Rus og avhengighet---
Selvsnakk for foreldre. Gratis, nettbasert kurs*

Selvsnakk for foreldre. Gratis, nettbasert kurs*

Private tilbud
Parforhold og familie---
Selvsnakk for lærere. Gratis, nettbasert kurs for lærere som har elever i alderen 8-12 år*

Selvsnakk for lærere. Gratis, nettbasert kurs for lærere som har elever i alderen 8-12 år*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Selvsnakk for elever. Gratis, nettbasert kurs for elever i 5.-7. klasse*

Selvsnakk for elever. Gratis, nettbasert kurs for elever i 5.-7. klasse*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Mestringskurs på nett. Angst, stressmestring*

Mestringskurs på nett. Angst, stressmestring*

Private tilbud
Psykiske problemer---
Aspergerpartner: Forum*

Aspergerpartner: Forum*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Sidetmedord.no: Svartjeneste*

Sidetmedord.no: Svartjeneste*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Sidetmedord.no: Forum*

Sidetmedord.no: Forum*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Sidetmedord.no: Chat*

Sidetmedord.no: Chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Rådgivning om spiseforstyrrelser: Chat*

Rådgivning om spiseforstyrrelser: Chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Ungdomshjelpen: Chat*

Ungdomshjelpen: Chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Snakk om mobbing: Chat*

Snakk om mobbing: Chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Belastende livssituasjon---
Kors på halsen: Svartjeneste*

Kors på halsen: Svartjeneste*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Kors på halsen: Forum*

Kors på halsen: Forum*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Barsnakk: Chat*

Barsnakk: Chat*

Frivillige / ideelle tilbud
Rus og avhengighet---
Kurs og arrangementer. Forbundet mot rusgift*

Kurs og arrangementer. Forbundet mot rusgift*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Kurs og seminarer. BUFdir*

Kurs og seminarer. BUFdir*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Kurs og konferanser. Borgestadklinikken*

Kurs og konferanser. Borgestadklinikken*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet
Kurs / konferanser ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)*

Kurs / konferanser ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
DBT-utdanning*

DBT-utdanning*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Kurs og utdanning. Villa Sult: Institutt for spiseforstyrrelser*

Kurs og utdanning. Villa Sult: Institutt for spiseforstyrrelser*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet
Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam*

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Nettbasert kurs: Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep ved utviklingshemming*

Nettbasert kurs: Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep ved utviklingshemming*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Nettbasert kurs: Utfordrende atferd ved utviklingshemming*

Nettbasert kurs: Utfordrende atferd ved utviklingshemming*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Nettbasert kurs: Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming*

Nettbasert kurs: Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming*

Nettbasert kurs
Kurs / opplæringØstlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge
Angstringen*

Angstringen*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Hjelpetelefonen 116 123 (Mental Helse)*

Hjelpetelefonen 116 123 (Mental Helse)*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Likepersoner i Autismeforeningen*

Likepersoner i Autismeforeningen*

Frivillige / ideelle tilbud
Psykiske problemer---
Kurs ved Institutt for mentalisering*

Kurs ved Institutt for mentalisering*

Kursoversikt
Kurs / opplæringØstlandet

mangler noe