hjelptilhjelp banner

 Personlighetsforstyrrelser / 2630 visninger

Forskning på atferdsvansker hos barn. Noen har tidlige psykopatiske trekk (engelsk). TED Talks, Luna Centifanti.

Relaterte videoer