psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Hitra

(Tidl. Hitra og Snillfjord)

By GuoJunjun [CC BY-SA 3.0 no], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Belastende livssituasjon

Barnevernstjenesten. Hitra

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 8763
#: 501
Publisert til: 2028-02-26 18:42:00
I kategorier: Belastende livssituasjon

Beskrivelse

Hitra Snillfjord

Detaljer

Problemområde Vold i nære relasjoner, Omsorgssvikt / bekymring, Seksuelle overgrep
Type arrangør Kommunale tilbud


mangler noe