facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud ved lærevansker

Finn fram til mestringstilbud og støttetiltak ved lærevansker.

Fakta om hjelpetilbud ved lærevansker

En del barn og unge strever i sin hverdag, og har vansker med å få tilstrekkelig utbytte av barnehage- eller skoletilbudet. Da kan det være behov for å innhente hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Snakk med ansatte i barnehagen eller skolen, eller ta kontakt med PPT, for å få veiledning omkring hvor vidt ditt barn/ungdom kan ha nytte av hjelp fra PPT.

Det finnes også andre aktuelle tilbud ved lærevansker, som f.eks kurstilbud ved Statped, og nettbaserte ressurser. 

Velg din kommune fra søkefeltet til venstre på denne siden for å finne en oversikt over noen av hjelpetilbudene der du bor.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter