psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Grimstad

henninghafskjold [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Livsstil, kosthold, søvn

Hele deg. Samtalesenter i Grimstad

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9870
#: 760
Publisert til: 2028-05-26 00:45:00

Beskrivelse

Heledeg er et tilbud som drives i regi av felleskristelig stiftelse Grimstad som har til hensikt å formidle og tilby ulike former for kristen sjelesorg, terapi og veiledning. Tiltaket ønsker å bidra slik at mennesker, med eller uten tilknytning til byens menigheter, kan få innsikt i hvilke tilbud som finnes komunalt og innen kristen sjelesorg, terapi og veiledning i Grimstad og omegn.

Heledeg ønsker å arrangere kurs av ulik slag. Både for å utruste våre frivillige medarbeidere, samt for å gi opplæring, hjelp og støtte til mennesker som er i en vanskelig fase av livet. Vi ønsker i tillegg bidra til å spre informasjon om aktuelle kurs arrangert av andre aktører og menigheter i Grimstad og omegn.

Heledeg vil ha frivillige og ansatte medarbeidere med ulik kompetanse og menighetstilknytning. Alle medarbeiderne forpliktes til å motta profesjonell veiledning, kursing og oppfølging. Utgifter til dette og den daglig drift vil finaniseres gjennom gaver fra støttepartnere samt enkelpersoner som har benyttet seg av tilbudet.

Detaljer

Livsstil Stressmestring
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud
Les mer her... https://www.heledeg.net/


mangler noe