facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud for parforhold og familie

Finn fram til familieveiledingstilbud, samlivskurs, foreldrekurs med mer.

Fakta om hjelp til parforhold og familie

Utfordringer i parforhold eller i familien kan handle om mange forskjellige forhold. Noen aktuelle problemstillinger er: 

  • Misnøye / dårlig kommunikasjon i parforholdet
  • Problemer knyttet til sinnemestring i familien
  • Vansker knyttet til foreldrerollen
  • Belastninger grunnet tyngende omsorgsoppgaver eller rus/sykdom i familien

Det finnes ulike tjenester som kan være til hjelp når du og din familie opplever slike vansker. Noen sentrale tjenester i denne sammenheng er:

  • Familiens Hus (eller andre tverrfaglige tjenester i kommune)
  • Familievernkontorene
  • Andre tjenester som tilbyr relevante mestringstilbud

Ta gjerne kontakt med din fastlege eller andre fagpersoner i din kommune for å få informasjon om aktuelle tilbud. 

Velg din kommune fra søkefeltet til venstre på denne siden for å finne en oversikt over noen av hjelpetilbudene knyttet til parforhold og familie der du bor.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter