psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Alta

Wikimedia commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Alta DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9439
#: 1194
Publisert til: 2028-03-03 23:08:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Alta, Loppa, Hasvik

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, Autisme, ADHD, Spiseforstyrrelse, Psykose, Traumer / PTSD, Selvmord / selvskading, Personlighetsforstyrrelse
Type hjelp Psykisk helsehjelp
Psykolog / psykiater Psykolog/psykiater
Type arrangør Spesialisthelsetjeneste


mangler noe