psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Asker

(Tidl. Asker, Hurum og Røyken)

By Simenss [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Asker DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9476
#: 1215
Publisert til: 2028-03-03 23:08:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Asker Røyken Hurum

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, Autisme, ADHD, Spiseforstyrrelse, Psykose, Traumer / PTSD, Selvmord / selvskading, Personlighetsforstyrrelse
Type hjelp Psykisk helsehjelp
Psykolog / psykiater Psykolog/psykiater
Type arrangør Spesialisthelsetjeneste


mangler noe