psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Ringerike

By Ssu [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

BUP Ringerike

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9388
#: 881
Publisert til: 2028-03-03 23:08:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Flå (Buskerud), Gol (Buskerud), Hemsedal, Hol (Buskerud), Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes (Buskerud), Ringerike, Ål (Buskerud)

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, Autisme, ADHD, Spiseforstyrrelse, Psykose, Traumer / PTSD, Selvmord / selvskading, Atferdsproblemer
Type hjelp Psykisk helsehjelp
Psykolog / psykiater Psykolog/psykiater
Type arrangør Spesialisthelsetjeneste


mangler noe