psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Fellesverket. Aktivitetshus for ungdom. Bergen

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9549
#: 885
Publisert til: 2028-03-07 19:58:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Bergen

Detaljer

Type hjelp Aktivitetstilbud / møtested
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud


mangler noe