psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Tromsø

By Svein-Magne Tunli - tunliweb.no [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). Tromsø #

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9791
#: 921
Publisert til: 2035-10-19 18:44:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

 Tromsø  Balsfjord  Karlsøy  Lyngen  Storfjord  Kåfjord  Skjervøy  Nordreisa  Kvænangen

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, Spiseforstyrrelse, Psykose, Traumer / PTSD, Personlighetsforstyrrelse, Selvmord / selvskading
Type hjelp Pårørendetilbud
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud


mangler noe