psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Hitra

(Tidl. Hitra og Snillfjord)

By GuoJunjun [CC BY-SA 3.0 no], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Rus- og psykisk helsetjeneste. Hitra

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 7934
#: 661
Publisert til: 2028-02-09 14:07:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Hitra Snillfjord

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, Spiseforstyrrelse, Psykose, Traumer / PTSD, Personlighetsforstyrrelse, Selvmord / selvskading, Atferdsproblemer
Type hjelp Psykisk helsehjelp
Type arrangør Kommunale tilbud


mangler noe