psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Tysvær

By Frokor [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Smarte foreldre-kurs. Tysvær

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5693
#: 711
Publisert til: 2037-11-20 21:32:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

SMARTE FORELDRE KURS er et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre som har engstelige og/ eller triste barn i alderen 0 – 18 år.

Kursprogrammet sin målsetting er å gi foreldre støtte og kunnskap til lettere å håndtere barn som er engstelige og/eller triste. Utgangspunktet er at foreldre er en viktig ressurs og en rollemodell for barnet sitt. Virkemiddel er i hovedsak å gi kunnskap om angst og depresjon, og legge til rette for bygging av nettverk og sosial støtte. Foreldrene kan utveksle ideer og erfaringer om hvordan de kan støtte barna sine i å mestre angst og depresjon.

Detaljer

Type vanske Angst
Type hjelp Mestringstilbud
Type arrangør Kommunale tilbud


mangler noe