psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Grimstad

henninghafskjold [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

SMIL - Styrket mestring i livet. For barn av foreldre med psykisk / somatisk sykdom. Grimstad

Detaljer

ID: 5293
#: 914
Publisert til: 2037-11-02 21:11:00

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, Psykose, Personlighetsforstyrrelse
Problemområde Alkohol-/narkotikaproblemer
Velg mellom... Pårørendetilbud
Type hjelp Pårørendetilbud


mangler noe