psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no

Du søker nå i kategorien:

Psykiske problemer

Solli DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk (Bergen)

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9416
#: 1118
Publisert til: 2028-03-03 23:08:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Austevoll, Os (Hordaland), Fusa, Samnanger, Fana, Bergen, Bjørnafjorden

Detaljer

Type vanske Angst, Depresjon, Bipolar lidelse, ADHD, Autisme, Spiseforstyrrelse, Psykose, Traumer / PTSD, Personlighetsforstyrrelse, Selvmord / selvskading
Type hjelp Psykisk helsehjelp
Psykolog / psykiater Psykolog/psykiater
Type arrangør Spesialisthelsetjeneste
Les mer her... http://www.sollidps.no/


mangler noe