facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud ved rus og avhengighet

Finn fram til behandling, mestringstilbud og pårørendetilbud ved rus- og annen avhengighet.

Fakta om hjelp ved rus- / avhengighet

Rusproblemer kan gå hardt ut over livskvaliteteten til de som er rammet og er ofte kompliserte lidelser som krever god oppfølging og hjelp. Rusarbeidet kan være organisert forskjellig i ulike kommuner. Noen steder er rustjenestene plassert i NAV, andre steder i egen rustjeneste eller i en felles rus- og psykisk helsetjeneste. 

Det anbefales generelt at du henvender deg til enhet for rusarbeid i kommunen eller til fastlegen hvis du trenger hjelp med et rusmiddelproblem.

Det finnes også andre tilbud som kan være aktuelle ved rus- / avhengighetsproblematikk, blant annet i form av pårørendetilbud. 

Velg din kommune fra søkefeltet til venstre på denne siden for å finne en oversikt over noen av hjelpetilbudene knyttet til rus- / avhengighetsproblematikk der du bor.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter