psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no

Du søker nå i kategorien:

Rus / avhengighet

LISA: Samtalegrupper for rusmiddelavhengige og pårørende. Bergen

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7476
#: 1045
Publisert til: 2028-02-07 09:03:00
I kategorier: Rus og avhengighet

Beskrivelse

LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende. I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. En fellesnevner for deltakerne er at de har kjennskap til egen eller andres avhengighet til rusmidler. For å få kontakt, send SMS med navn og kontaktinformasjon, så ringer noen fra personale deg tilbake.

Detaljer

Problemområde Alkohol-/narkotikaproblemer
Velg mellom... Mestringstilbud
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud


mangler noe