psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Narvik

(Tidl. Narvik, Ballangen, og Tysfjord)

I, Stunu [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons

Du søker nå i kategorien:

Rus / avhengighet

Marborg. Hjelp ved rusproblemer. Narvik

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 8281
#: 586
Publisert til: 2025-07-13 13:16:00
I kategorier: Rus og avhengighet

Beskrivelse

Organisasjonen har medlemmer med avhengighets-problemer i forhold til alle typer rusmidler, og gir hjelp og støtte til rusavhengige og tidligere rusavhengige uavhengig av type avhengighet. Vi jobber på hele rusfeltet, og alle brukerrettede tilbud MARBORG driver, er tilgjengelige for mennesker med alle typer rusproblemer.

Hovedkontoret for MARBORG ligger i Tromsø, vi har en lokalavdeling i Bodø/Fauske området og en i Narvik. Vi har i tillegg brukerrepresentanter i Harstad.

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med MARBORG, finner du kontaktinformasjon her.

Narvik Ballangen Tysfjord

Detaljer

Problemområde Alkohol-/narkotikaproblemer
Velg mellom... Støttetilbud
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud
Les mer her... www.marborg.no


mangler noe