Normalitetshysteri i barnehagene?

Dagbladet: Det er blitt god butikk at barna våre blir kartlagt, målt, veid, testet og undersøkt, med «det normale barnet» som ideal, skriver Mari Pettersvoll og Solveig Østrem i en kronikk i Dagbladet. 

I boka «Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet», presenterer de kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer som mange kommuner pålegger barnehagene å bruke.

De bruker Sara, et tenkt barn, som eksempel for å illustrere sine poenger. Her er et utdrag fra innlegget:

Skjemaene vi har sett på, forteller at hvis Sara er en normal treåring, kan hun sitte i ro på plassen sin, leke uten å avbryte andre, kle på seg selv og dekke på bordet. Hun skal kunne vise følelser, men ikke så mye at det går ut over andre. Barn skal ifølge skjemaene være selvstendige, renslige og enkle å ha med å gjøre.

Barn skal kunne dele med andre, rydde på plass leker, følge instruksjoner, kle på seg i riktig rekkefølge og ha et bevisst forhold til faste rutiner. De skal kunne konsentrere seg om en aktivitet, men ikke bli så opptatt av noe at de ikke «takler overganger» og villig rydder opp etter seg når de har lekt.

I norske kommuner foregår det daglig en «jakt» på det normale barnet. Jakten har store omkostninger. I iveren etter å lage standardiserte løsninger for alle barnehager, har det utviklet seg en standard for hva som er et normalt barn. Skjemaene åpner ikke for forskjellighet og ulik utvikling, premissene for hva som er normalt for barn er utviklet av eksperter utenfor barnehagen.

Sara trenger ikke ALLE MED, TRAS eller ART. Hun har det beste utgangspunktet hun kan få. Hun har foreldre og førskolelærere som ser at det kan være gode grunner til at hun blir sint, og som sammen kan finne gode løsninger. De kan gjøre problemet mindre, og ikke større. En forutsetning er at førskolelærerne gis tillit og ansvar, slik at de kan arbeide i samsvar med barnehagens formål og verdier.

 

KildeNyheter om angst

RISK - Ny behandling for engstelig ungdom i flerfamiliegruppe

ABUP i Kristiansand har utviklet en ny behandlingsmanual hvor de behandler ungdom med angstlidelse i flerfamiliegruppe. Erfaringene så langt er svært gode.

Har du sosial angst eller er deprimert? Ny satsning på selvhjelp lanseres idag

Idag er det lansert 3 nye nettkurs for å hjelpe personer som ønsker å bli kvitt depresjon, sosial angst og stress.

Nytt forskningsprosjekt om sosial angst. Du kan delta!

Sosial angst og prestasjonsangst er noe som alle mennesker opplever i en eller annen grad. Du inviteres herved til å delta i et forskningsprosjekt som skal undersøke sammenhengen mellom…

OCD og de vanligste tvangstankene

Det er vanlig å få skremmende tanker som for eksempel et innfall om å skulle hoppe når man står på et stup, å si svært upassende ting, eller om katastrofer…

Hva er angst og hva hjelper? Her er 20 videoer som gir svar

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene både hos voksne og barn, men hva er angst og hvordan kan jeg mestre angsten? Her får du 20 utvalgte videoer som kan gi deg nyttig informasjon…

Elever med angst i skolen. Hva læreren kan gjøre

Psykisk helse i skolen er en unik fagbok som kom ut i 2016 og som omhandler hvordan skolen kan møte elever med ulike former for psykiske vansker og livsutfordringer. I denne artikkelen ser…

Panikkangst: Psykens naturlige atombombe

Et panikkanfall kommer uventet og oppleves som en intens frykt, sammen med symptomer som hjertebank, skjelving, pustevansker, brystsmerter, svimmelhet. Her leser du mer om denne formen for angst, og hva…

Det tause barnet. Selektiv mutisme hos barn og unge

Selektiv mutisme er en tilstand hvor barn og unge konsekvent ikke snakker i visse sammenhenger, selv om språkforståelsen og evnen til å snakke er normal. Her leser du mer om selektiv…

Angsten for et helt alminnelig liv

Hvorfor kan vi ikke senke kravene vi har til oss selv og tilværelsen, når de uansett ikke fører til noe godt? Når det gjør oss frustrerte, angstfylte, spiseforstyrrede og…

Sosial angst er svært arvelig

Mens miljøet betyr mest på kort sikt, spiller genene dine en avgjørende rolle på lang sikt. Det er konklusjonen på en stor studie om sosial angst og unnvikende personlighetsforstyrrelse…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nyeste bøker


sucuri

blogglistenhits

Vi bruker cookies. All bruk av hjelptilhjelp.no
forutsetter aksept av våre vilkår og betingelser.

© 2012-2017 Hjelp til Hjelp AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.