psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Tysfjord

Bilde: Algkalv, Wikimedia Commons

Det kan være vanskelig å vite hvor man henvender seg for å få psykisk hjelp og hva som finnes av hjelpetilbud. Vi gjør det enklere å lete etter psykisk hjelp.Her finner du snarveier til mer informasjon om hjelp i din kommune:

 

Oppdatering 1.1.2020:

Snillfjord er delt i tre kommuner:

  • Nordøstlige del hører nå til: Narvik
  • Sørlige del hører nå til: Hamarøy