Fellesverket. Aktivitetshus for ungdom. Sandvika

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9553
#: 200
Publisert til: 2028-03-07 18:58:00

Beskrivelse

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Asker Bærum


tips oss