psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no


CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter (Bergen)

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7464
#: 101
Publisert til: 2035-04-22 21:18:00

Beskrivelse

CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi tilbyr oppfølging primært til mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Pårørende er også en viktig målgruppe for arbeidet vårt.


tips oss