psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Eid

By Steinar Engeland steinart (https://unsplash.com/photos/n3wAurqMcvw) [CC0], via Wikimedia Commons

Barnevernstjenesten. Stad kommune

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 8834
#: 451
Publisert til: 2028-02-26 18:42:00
I kategorier: Belastende livssituasjon

Beskrivelse

Eid (Sogn og Fjordane) Selje Stad kommune

Detaljer

Problemområde Vold i nære relasjoner, Omsorgssvikt / bekymring, Seksuelle overgrep
Type arrangør Kommunale tilbud