Barnevernstjenesten. Sunnfjord

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 8847
#: 426
Publisert til: 2028-02-26 18:42:00
I kategorier: Belastende livssituasjon

Beskrivelse

Førde, Naustdal, Gaular, Jølster

Detaljer

Problemområde Vold i nære relasjoner, Omsorgssvikt / bekymring, Seksuelle overgrep
Type arrangør Kommunale tilbud