psykisk helse skolen fb size med stor tekstAnnonse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11230 abonnenter

Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading (LFSS)

Detaljer

ID: 5058
Antall ganger lest: 363
Oppføringen utgår: 2037-09-25 22:12:00

Beskrivelse

Vi er en medlemsorganisasjon for ungdommer og unge voksne i alderen 12-30 år og de pårørende. Vi ble stiftet i 2009, og i 2015 etablerte vi oss i egne lokaler sentralt i Oslo. Vi jobber ut fra likeperson-prinsippet og frivillighet. Likeperson innebærer at de fleste som er frivillige hos oss har egen erfaring som brukere eller pårørende. Vi har også frivillige som vil være med å bidra som et godt medmenneske og som har kjennskap til vår problematikk.

Hos oss skal du bli Hørt – Møtt – Sett (HMS). Vår ideologi er at du her skal finne et fristed for tankekjør, få møte andre i lignende situasjon, dele erfaringer, få støtte og veiledning og kunne delta i aktiviteter av ulike slag. Våre aktiviteter er tilpasset de fleste i vår målgruppe og er et lavterskeltilbud. Det arrangeres temakvelder, medlemskvelder og undervisning. LFSS jobber også aktivt med informasjonsarbeid, kurs og veiledning for helsepersonell og andre som kommer i kontakt med våre ungdommer.

Vi er et nasjonalt ressurssenter for innhenting av brukerkunnskapen. Det jobbes aktivt med å sette søkelyset på selvskading og selvmordsforebygging på nasjonalt plan med fokus på de som sliter med selvskading og selvmordsproblematikk og alle de pårørende og andre som rammes. Vi er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon. Vi ønsker mer åpenhet og at kunnskapen til brukere og pårørende skal likestilles med erfarings- og forskningsbasert kunnskap = Kunnskapsbasert praksis. Men vi ønsker også at samfunnet generelt skal få en bedre forståelse av hva selvskading er og hvordan det er å slite med selvmordstanker/selvmordsforsøk.

Detaljer

Tema Barn og unge, Psykiske lidelser, Selvmord og selvskading

Les også