Bedre kunnskap - God praksis, Hamar

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7144
#: 73
Publisert til: 2018-08-31 23:55:00

Beskrivelse

TEMA FOR DAGENE

  • Grunnleggende kjennskap til tema vold i nære relasjoner, psykisk helse og rus under graviditet - sped og småbarnstid.
  • Teoretiske perspektiver og ny forskning på området. Økt kunnskap om konsekvenser for barn og familie.
  • Gjøre tjenesteutøveren bedre i stand til å handle

Arrangør: Korus Øst

Detaljer


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.